Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Tày - Nùng Trong Truyền Thông Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by quanh.bv, Apr 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Đối với xã hội, truyền thông tạo tiền đề cơ bản cho sự phát triển văn hóa, là huyết mạch của nền kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị. Bằng ngôn ngữ, truyền thông làm thay đổi một cách tự nguyện từ nhận thức đến hành vi của con người. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số giúp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao niềm tự hào dân tộc, góp phần bảo vệ biên cương, biển đảo của tổ quốc.
  • Luận văn thạc sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung
  • Tác giả: Đinh Thị Hà Giang
  • Số trang: 139
  • File PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...hong-tren-dia-ban-tinh-thai-nguyen-61937.html
  https://drive.google.com/uc?id=1xErG8OGJc3d4sugR_hp-_opAMyFZR8Eh
   

Share This Page