Luận Án Tiến Sĩ Tiếp Cận Và Sở Hữu Nhà Ở Xã Hội Tại Hà Nội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Dec 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tiếp Cận Và Sở Hữu Nhà Ở Xã Hội Tại Hà Nội Hiện Nay
  Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển thị trường nhà ở, đồng thời có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với dân số hơn 96 triệu người trong đó dân số đô thị hiện chiếm hơn 33 triệu người và tăng trưởng dự kiến hàng năm vào khoảng 850-950 nghìn người trong thập niên tới (Tổng cục thống kê, 2019). Theo một dự báo Ngân hàng Thế giới (WB) đến năm 2050 cả nước sẽ có hơn 65,8 triệu dân sống ở các đô thị, với tỷ lệ đô thị hoá là 59% (WB, 2011). Do vậy, vấn đề nhà ở cho người dân tại các thành phố của nước ta đang ngày cảng trở nên bức thiết, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Trịnh Duy Luân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Số trang: 230
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93506
  https://drive.google.com/uc?id=1EJU1_2ToqHSBSNxz3vflrqn41Ch8vlwj
   

Share This Page