Luận Án Tiến Sĩ Tiêu Chuẩn Đối Ngẫu Trong Phương Pháp Tuyến Tính Hóa Tương Đương Cho Hệ Phi Tuyến Nhiều Bậc Tự Do

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Jul 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tiêu Chuẩn Đối Ngẫu Trong Phương Pháp Tuyến Tính Hóa Tương Đương Cho Hệ Phi Tuyến Nhiều Bậc Tự Do Chịu Kích Động Ngẫu Nhiên
  Luận án đã nêu ra các kết quả: - Đã phát triển và mở rộng tiêu chuẩn đối ngẫu từ hệ một bậc tự do sang hệ nhiều bậc tự do chịu kích động ngẫu nhiên. - Đã thiết lập hệ đóng kín cho hệ số tuyến tính hóa tương đương và phương pháp lặp giải hệ đóng kín. - Đã áp dụng và mở rộng tiêu chuẩn đối ngẫu trong nghiên cứu đáp ứng của hệ liên tục và minh họa cho hai bài toán dao động của dầm. - Kết quả khảo sát số cho thấy rằng tiêu chuẩn tuyến tính hóa đối ngẫu được phát triển trong luận án tốt hơn tiêu chuẩn tuyến tính hóa thông thường cho một số hệ có tính phi tuyến mạnh.
  • Luận án tiến sĩ cơ học
  • Chuyên ngành Cơ học vật rắn
  • Người hướng dẫn: GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh, PGS. TS. Ninh Quang Hải
  • Tác giả: Nguyễn Như Hiếu
  • Số trang: 144
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65422
  https://drive.google.com/uc?id=1kn1zDlOT0zICKMUTHA5gdKACR5usQcQZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page