Luận Văn Thạc Sĩ Tìm Hiểu Ẩn Dụ Tiếng Việt Từ Góc Độ Ngôn Ngữ Tri Nhận

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Ngôn Ngữ' started by quanh.bv, Sep 20, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-20_23-41-36.png
  Ngôn ngữ học tri nhận với một hệ thống tiếp cận mới các hiện tượng ngôn ngữ phù hợp đang được các nhà Việt ngữ học quan tâm. Hệ phương pháp mới này đã và đang tạo ra một cách nhìn nhận mới trong việc nghiên cứu, mô tả, đi sâu hơn về bản chất tiếng Việt. Là một phương thức chuyển nghĩa quan trọng của ngôn ngữ, ẩn dụ là một trong những trọng tâm chú ý của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung cũng như ngôn ngữ học tri nhận nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Dũng
  • Tác giả: Võ Thị Dung
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2003
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17487
  https://drive.google.com/file/d/1TwW92blGsK0fwpe29OX_7M-sb_z6VEMR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page