Luận Văn Tốt Nghiệp Tìm Hiểu Công Tác Bầu Cử Đại Biểu HĐND Cấp Cơ Sở Tại Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by nhandanglv123, Dec 11, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-11_10-42-27.png
  Tìm Hiểu Công Tác Bầu Cử Đại Biểu HĐND Cấp Cơ Sở Tại Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
  Trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013), trong đó quy định về chính quyền địa phương tại chương 9, gồm 7 điều (điều 110 - điều 116) và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Hội dồng nhân dân giữ vị trí quan trọng và có vai trò ngày càng to lớn trong bộ máy nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân nói chung và chính quyền địa phương nói riêng. HĐND ở nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo quyền lực nhân dân, phát huy dân chủ, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: Ths. Lê Thị Tươi
  • Tác giả: Quản Thị Hòa
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2810
  https://nitro.download/view/F42CCD09AF7EADD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page