Luận Văn Thạc Sĩ Tìm Hiểu Dịch Vụ Web Restful Và Ứng Dụng Trong Xây Dựng Hệ Thống Smsgateway

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Tìm Hiểu Dịch Vụ Web Restful Và Ứng Dụng Trong Xây Dựng Hệ Thống Smsgateway
  Hệ thống dựa trên nền web là hệ thống mà cho phép những ứng dụng hoặc dịch vụ đang cư trú trên một máy chủ có thể được truy cập bằng cách sử dụng một trình duyệt web nào đó và có thể truy cập từ bất cứ nơi nào trên thế giới thông qua web [8]. Đó là một hệ thống bao gồm một tập hợp các tổ chức phức tạp và chặt chẽ như thị trường, dịch vụ, các giao dịch liên kết với nhau. Giao dịch được hiểu là sự kiện hoặc khởi tạo tiến trình hoặc một người dùng hay chương trình máy tính nào đó yêu cầu, và mỗi giao dịch đó được coi là một một đơn vị công việc duy nhất cần phải phải lưu một bản ghi log vào dữ liệu hệ thống, trong hoàn cảnh này mỗi giao dịch được xác định là một đơn vị duy nhất và kết thúc một trong hai trường hợp là thành công hoặc không thành công. Hơn nữa mỗi giao dịch bắt buộc phải được ghi log lại cho dù nó thành công hay thất bại để hệ thống biết được rằng đã có giao dịch xảy ra.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Đình Hiếu
  • Tác giả: Nguyễn Thái Sơn
  • Số trang: 81
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1055796
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page