Luận Văn Tốt Nghiệp Tìm Hiểu Một Số Lễ Hội Tiêu Biểu Ở Khu Vực Việt Bắc Góp Phần Phát Triển Du Lịch Nhân Văn

Discussion in 'Chuyên Ngành Du Lịch Học' started by nhandanglv123, Sep 9, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tìm Hiểu Một Số Lễ Hội Tiêu Biểu Ở Khu Vực Việt Bắc Góp Phần Phát Triển Du Lịch Nhân Văn
  Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu du lịch càng tăng cao. Du lịch không chỉ là một nhu cầu h ởng thụ mà còn là một cách trau dồi kiến thức, vốn văn hóa, mở rộng sự hiểu biết. Từ xa x a du lịch đ ợc xem nh là một sở thích của giới th ợng l u, hầu hết các danh thắng, cảnh đẹp ở n ớc ta các vua chúa đã từng đặt chân đến và có đề bút tích ở đó, nh : Vịnh Hạ Long, Chùa H ơng, Tam Cốc - Bích Động… Ngày nay trên phạm vi thế giới du lịch đã trở thành nhu cầu cần thiết của con ng ời, nó v ợt qua phạm vi của một dân tộc, một quốc gia, một lãnh thổ, và lan rộng ra toàn cầu. Du lịch là nơi giao l u, gặp gỡ, trao đổi kiến thức, văn hoá giữa con ng ời với con ng ời, con ng ời với tự nhiên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Văn hóa du lịch
  • Tác giả: Lý Thanh Tình
  • Số trang: 83
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2010
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/19823
  https://drive.google.com/uc?id=16gx0T4K2n6E7zX1TcpurYkzna-8AUQ3Y
   

Share This Page