Luận Văn Thạc Sĩ Tìm Hiểu Những Nội Dung Chính Trong Tác Phẩm Mạnh Tử Và Ảnh Hưởng Của Nó Đối Với Lịch Sử Tư Tưởng

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Apr 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  upload_2022-3-31_9-41-21.png
  Tìm Hiểu Những Nội Dung Chính Trong Tác Phẩm Mạnh Tử Và Ảnh Hưởng Của Nó Đối Với Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam
  Khái quát hoàn cảnh kinh tế - xã hội và tiền đề tư tưởng cho việc hình thành nên tư tưởng của Mạnh Tử. Nghiên cứu những nội dung chính trong tác phẩm Mạnh Tử. Tìm hiểu tư tưởng về con người và chính trị - xã hội trong tác phẩm Mạnh Tử. Trình bày ảnh hưởng của những nội dung chính trong tác phẩm “Mạnh Tử” đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam thời phong kiến. Phân tích ảnh hưởng của những nội dung chính trong tác phẩm “Mạnh Tử” đối với tư tưởng Việt Nam
  • Luận văn thạc sỹ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Lan
  • Tác giả: Trần Thị Tâm
  • 101 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1006931
  https://drive.google.com/file/d/13srC1yg3cDr2ckOrkC-zBwIc_vcUHUVd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 31, 2022

Share This Page