Luận Văn Tốt Nghiệp Tìm Hiểu Phát Triển Làng Nghề Nông Thôn Tỉnh Vĩnh Long - Theo Hướng Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong lịch sử phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, ngành nghề nông thôn (NNNT) luôn giữ vai trò không thể thiếu trong việc sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, tạo ra sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống. Đặc biệt, một số vùng nông thôn có làng nghề truyền thống phát triển đã trở nên trù phú, các sản phẩm hàng hóa của làng nghề truyền thống còn thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. GVC. Ngô Đức Hồng
  • Tác giả: Phạm Thị Kim Yến
  • Số trang: 56
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1hMjmwgKzAm0av4Soq7Ew2SGqYl6XCfOY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page