Luận Văn Thạc Sĩ Tìm Hiểu Và Tích Hợp Thông Tin Sử Dụng Agent Phần Mềm

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Tìm Hiểu Và Tích Hợp Thông Tin Sử Dụng Agent Phần Mềm
  Tìm kiếm các nguồn thông tin thường được giải quyết thông qua các kỹ thuật thu thập và lọc thông tin. Khi các nguồn tin đã được xác định thì các kỹ thuật truy nhập và tổng hợp thông tin từ các nguồn này lại được quan tâm. Trở ngại lớn nhất cho vấn đề tích hợp thông tin là sự không đồng nhất của các nguồn tin, dẫn đến sự không đồng nhất về cách thức truy nhập cũng như nội dung thông tin. Thông thường, cách thức truy nhập có thể vượt qua bởi những chuẩn công nghệ, chẳng hạn như ODBC cho các cơ sở dữ liệu quan hệ, hay gần đây là các giao thức dịch vụ mạng. Vấn đề đáng quan tâm là sự không đồng nhất về nội dung thông tin. Sự không đồng nhất này được biết đến với hai dạng cơ bản: không đồng nhất về lược đồ, không đồng nhất về ngữ nghĩa. Không đồng nhất về lược đồ liên quan tới việc lưu trữ thông tin trong các khuôn dạng khác biệt - chẳng hạn dưới dạng các bảng theo mô hình quan hệ hay dưới dạng phân cấp theo mô hình XML. Sự không đồng nhất ngữ nghĩa lại xem xét về khía cạnh ý nghĩa nội dung của dữ liệu.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Việt Hà
  • Tác giả: Hồ Văn Bảo
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1054261
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page