Luận Văn Thạc Sĩ Tìm Hiểu Về Các Phương Pháp Tạo Chỉ Số Thống Kê Và Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, Jul 20, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tìm Hiểu Về Các Phương Pháp Tạo Chỉ Số Thống Kê Và Ứng Dụng
  Trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần chú trọng; vì vậy, giáo dục và kiểm định đánh giá giáo dục là một phần then chốt giúp Việt Nam ta hiểu và phân tích được các thông tin để đối chiếu với mục tiêu, tiêu chuẩn đề ra, nhằm có những quyết định thích hợp để điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trong bài kiểm tra đánh giá năng lực, các phản hồi thô của học sinh có hai khía cạnh quan trọng là độ chính xác và thời gian phản hồi. Từ trước đến nay, ở các bài kiểm tra đánh giá người ta thường chỉ quan tâm đến độ chính xác của câu trả lời và dựa vào số câu đúng sai để đánh giá năng lực của học sinh.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Người hướng dẫn: TS. Trịnh Quốc Anh
  • Tác giả: Nguyễn Phương Ly
  • Số trang: 62
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89204
  https://drive.google.com/uc?id=1TdRifp_0_EdkqpuZi02JQUlEx8syykLu
   

Share This Page