Luận Văn Thạc Sĩ Tìm hiểu về mạng Bay - ÉT và ứng dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, May 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tìm hiểu về mạng Bay - ÉT và ứng dụng
  Trình bày những khái niệm cơ bản và tính chất của lý thuyết đồ thị, mạng nhân quả và mạng Bayes. Trong đó, tôi sẽ làm rõ định nghĩa của mạng Bayes, khái niệm d – tách biệt, và mối quan hệ giữa d – tách biệt và các độc lập có điều kiện trong mạng Bayes. Tập trung nghiên cứu hai phương pháp cập nhật lại xác suất của một biến ngẫu nhiên X là phương pháp khử biến và phương pháp dùng cây junction (Junction Tree).Tiến hành chạy thuật toán junction tree với dữ liệu thực tế về biến đổi khí hậu ở Yên Bái được khảo sát vào tháng 6 năm 2017.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán
  • Người hướng dẫn: TS. Trịnh Quốc Anh
  • Tác giả: Đỗ Thị Minh Huyền
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69649
  https://drive.google.com/uc?id=1n3xELsQkx4-gUzTWCwTnBcwflhWYDZUa
   

Share This Page