Luận Văn Tốt Nghiệp Tìm Hiểu Về Sự Phát Triển Của Thành Phần Kinh Tế Tư Nhân Ở Tỉnh Vĩnh Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay, ở nước ta lực lượng sản xuất chưa cao và có nhiều trình độ khác nhau. Do đó tương ứng với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất tồn tại ba hình thức sở hữu tư liệu sản xuất cơ bản: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Trên cơ sở ba hình thức sở hữu cơ bản đó, hình thành 5 thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ), kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thanh Quang
  • Tác giả: Đinh Văn Toàn
  • Số trang: 60
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Brd2mU8CCiEPyaFgzrDUo-OCcMD0VRz8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page