Luận Án Tiến Sĩ Tin Đồn Và Sự Hình Thành Tin Đồn Trong Không Gian Bán Công Cộng

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Jul 29, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tin Đồn Và Sự Hình Thành Tin Đồn Trong Không Gian Bán Công Cộng
  Hệ thống hoá một số khái niệm và lý thuyết c ng như xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. Trình bày các đặc điểm liên quan đến tin đồn được thể hiện trong không gian bán công cộng. Tìm hiểu quá trình hình thành tin đồn trong không gian bán công cộng. Nghiên cứu cơ chế lan tỏa tin đồn trong không gian bán công cộng và có sự so sánh vớ i không gian công cộng, riêng tư. Phân tích sự chuyển biến giữa tin thật, tin đồn, tin giả và dư luận xã hội. Tìm hiểu phản ứng của công chúng khi tiếp nhận tin đồn. Giới thiệu các yếu tố tác động đến quá trình hình thành và lan tỏa tin đồn trong không gian bán công cộng. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm định hướng, xử lý tin đồn một cách hiệu quả
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Quý Thanh
  • Tác giả: Lữ Thị Mai Oanh
  • Số trang: 220
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88491
  https://drive.google.com/uc?id=1w9S4i_g6MIyDmf8b5GgxxjdhSHWGXOzI
   

Share This Page