Luận Án Tiến Sĩ Tính Dễ Bị Tổn Thương Và Kết Quả Sinh Kế Trong Bối Cảnh Xâm Nhập Mặn Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Lao Động' started by quanh.bv, Nov 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trên cơ sở khung nghiên cứu sinh kế bền vững của DFID (2001) và khung lý thuyết đánh giá mức độ dễ bị tổn thương sinh kế của Hahn và cộng sự (2009), luận án đã làm rõ việc tính toán chỉ số dễ tổn thương sinh kế; ảnh hưởng của các thành phần dễ bị tổn thương sinh kế đến kết quả sinh kế trong bối cảnh xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, cụ thể:
  (1) Khẳng định việc tính toán chỉ số dễ tổn thương sinh kế dựa trên khung sinh kế bền vững của DFID (2001) và khung lý thuyết đánh giá mức độ dễ bị tổn thương sinh kế của Hahn và cộng sự (2009) nhưng áp dụng trọng số bất cân bằng theo đề xuất của Iyengar và Sudarshan (1982) là hợp lý.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Lao động
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân
  • Tác giả: Hoàng Thị Huệ
  • Số trang: 197
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=36292
  https://drive.google.com/uc?id=13By5TSAsmOGo3NjqvYfAFAOFlpkrMNFK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page