Luận Văn Thạc Sĩ Tính Đường Truyền Cho Hệ Thống Thông Tin VINASAT

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandang123, Feb 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Tính Đường Truyền Cho Hệ Thống Thông Tin VINASAT
  Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh. Nêu đặc điểm vệ tinh viễn thông Vinasat. Phân tích đường truyền tuyến lên, tuyến xuống và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tuyến thông tin vệ tinh cũng như giải pháp hạn chế các ảnh hưởng này. Đề cập tới lý thuyết tính toán chất lượng đường truyền khi kể tới nhiễu vệ tinh lân cận, kết quả tính toán, mô phỏng ảnh hưởng của nhiễu vệ tinh lân cận tới chất lượng dịch vụ. Trình bày về việc xây dựng phần mềm tính chất lượng đường truyền thông tin vệ tinh.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Viết Kính
  • Tác giả: Chu Tuấn Linh
  • Số trang: 80
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023049
  https://drive.google.com/uc?id=1AdSI249TOlaz2uOVIci7ze5_WMH_ZsrP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page