Luận Văn Thạc Sĩ Tình Hình Sử Dụng Ngôn Ngữ Của Người Na Mẻo Ở Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by quanh.bv, Apr 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngôn ngữ có vai trò vô cùng quan trọng đối với loài người. Nó không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là một thành tố của văn hóa mang đầy đủ những đặc trưng của một quốc gia, dân tộc. Bởi vậy, ngôn ngữ là một trong những điều kiện đầu tiên để xác định thành phần dân tộc, khẳng định sự tồn vong của một tộc người và có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Với tầm quan trọng của ngôn ngữ, Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách bảo tồn phát triển ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thu Quỳnh
  • Tác giả: Nguyễn Đức Anh
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-o-huyen-trang-dinh-tinh-lang-son-146392.html
  https://drive.google.com/uc?id=1ZYsSAD2CesMyRhHby78GRao4mbKH7e44
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page