Luận Văn Thạc Sĩ Tính Minh Bạch Trong Thông Tin Về Thị Trường Chứng Khoán Trên Báo Điện Tử

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandanglv123, Apr 7, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tính Minh Bạch Trong Thông Tin Về Thị Trường Chứng Khoán Trên Báo Điện Tử
  Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết vấn đề nghiên cứu, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá tính minh bạch trong thông tin về thị trường chứng khoán trên báo điện tử. Luận văn khảo sát 03 báo điện tử là Báo Đầu tư Chứng khoán (tinnhanhchungkhoan.vn), Thời báo Tài chính Việt Nam (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thời báo Kinh tế Việt Nam (vneconomy.vn) trong khoảng thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2018. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch trong thông tin về thị trường chứng khoán trên báo chí nói chung, trong đó có báo điện tử.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Văn Hà
  • Tác giả: La Thị Hường
  • Số trang: 196
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69482
  https://drive.google.com/uc?id=170DAFz3T9WSE9_fdXI2JEyk8D2rvqwiH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page