Luận Văn Tốt Nghiệp Tinh Thần Nhập Thế Trong Lễ Hằng Thuận Của Phật Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Jan 30, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tinh Thần Nhập Thế Trong Lễ Hằng Thuận Của Phật Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay
  Từ khi du nhập vào nước ta, đạo Phật đã nhanh chóng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tinh thần của người dân, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt trong đời sống xã hội. Dưới các triều đại như Đinh, Lê, Lý, Trần, tinh thần nhập thế của Phật giáo đã lấn át những ảnh hưởng vốn có vị thế vững vàng của Nho giáo trong đời sống xã hội đương thời, bằng chứng là các vị cao Tăng đạo hạnh và có uy tín của Phật giáo đã đứng ra đảm nhận vai trò quân sự, cố vấn triều đình lèo lái con thuyền dân tộc. Thời nhà Đinh, thiền sư Ngô Chấn Lưu được vua Đinh Tiên Hoàng phong chức Tăng thống, ban hiệu là Khuông Việt Thái Sư, đứng đầu Phật giáo thời bấy giờ, điều này cho thấy triều đại nhà Đinh đã chính thức công nhận nhân sự của Phật giáo trực tiếp tham gia chính sự trong vai trò chỉ đạo tâm linh.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Hà Thị Bắc
  • Tác giả: Tạ Thu Hằng
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98361
  https://drive.google.com/uc?id=15Fsf79ENYaYFzJudx5jTcOmsaN9Fm6ZN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page