Luận Văn Thạc Sĩ Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Pháp Nhân Thương Mại Phạm Tội Trong Bộ Luật Hình Sự

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by admin, May 8, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-8_11-28-33.png
  Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Pháp Nhân Thương Mại Phạm Tội Trong Bộ Luật Hình Sự 2015
  Bước phát triển vượt bậc trong chính sách hình sự của nước ta đó là sự ra đời của LHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) bằng việc lần đầu tiên quy định chủ thể của tội phạm ngoài cá nhân còn bao gồm cả pháp nhân thương mại. Trên thực tế, số hành vi nguy hiểm cho xã hội do PNTM thực hiện đang gia tăng cả về số lượng, mức độ và tính chất nguy hiểm cho xã hội. Với quan điểm đổi mới của các nhà lập pháp Việt Nam về chủ thể của tội phạm và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc tập trung xử lý những vi phạm trong các lĩnh vực kinh tế và môi trường, tài trợ khủng bố và rửa tiền; bên cạnh đó tạo điều kiện bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bị thiệt hại do các vi phạm của pháp nhân gây ra. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nước ta đã tham gia nhiều Công ước quốc tế về phòng, chống tội phạm như: Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000, Công ước chống tham nhũng năm 2003 của Liên Hợp quốc …
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành luật hình sự
  • Mã số: 8380101.03
  • Tác giả: Vũ Thị Liên
  • Hướng dẫn: Pgs.Ts. Cao Thị Oanh
  • 88 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2021
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/140075
  https://drive.google.com/file/d/16y0of2Ll275J0pBQIdfNYyRPtUU_77YY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page