Luận Văn Thạc Sĩ Tính Toán Các Thông Số Tối Ưu Của Bộ Hấp Thụ Dao Động Có Độ Cứng Âm

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Jul 18, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tính Toán Các Thông Số Tối Ưu Của Bộ Hấp Thụ Dao Động Có Độ Cứng Âm
  Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1 của luận văn trình bày các khái niệm cơ bản nhất về bộ hấp thụ dao động và tổng quan các nghiên cứu về bộ hấp thụ dao động dạng khối lượng (TMD). Chương 2 của luận văn trình bày phương pháp tính các thông số tối ưu cho mô hình TMD với độ cứng âm. Chương 3 của luận văn trình bày phương pháp tính các thông số tối ưu cho mô hình TMD với độ cứng âm áp dụng cho hệ dầm.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Cơ học vật rắn
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Nguyên
  • Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
  • Số trang: 42
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69659
  https://drive.google.com/uc?id=1-qzuyq1OR4A_tZAZqJ-ToI5jQr84lnJH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page