Luận Văn Thạc Sĩ Tính Toán Song Song Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Tổ Hợp

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin' started by quanh.bv, Apr 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-4-24_2-45-23.png
  Toán học tổ hợp là một ngành toán học rời rạc, nghiên cứu về các cấu hình kết hợp các phần tử của một tập hợp hữu hạn phần tử. Toán tổ hợp có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khoa học như đại số, xác xuất, thống kê, hình học, vật lý thông kê và đặt biệt được ứng dụng nhiều trong ngành khoa học máy tính. Các bài toán cơ bản của toán tổ hợp như: bài toán dãy bị chăn, bài toán hoán vị phần tử, bài toán tập con, bài toán phân hoạch,… là cơ sở phát triển các thuật toán cho bài toán sắp xếp, phân rã, hoán vị. Thế nhưng các bài toán tổ hợp thường là các bài toán có độ phức tạp cao, khối lượng tính toán lớn và thời gian tính toán khá dài gây ra những khó khăn cho việc tính toán.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Lầu
  • Tác giả: Huỳnh Lê Đại Ngọc
  • Số trang: 71
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2019
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/56407
  https://drive.google.com/file/d/1IrkJJmb7n39zM-PCuolnaLdLfnHxSfgj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page