Luận Văn Thạc Sĩ Tính Toán Tổn Thất Trong Hệ Thống Cung Cấp Điện Xét Đến Phương Thức Vận Hành Và Hiệu Quả Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Mạng Và Hệ Thống Điện' started by quanh.bv, Jul 17, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sản xuất và sử dụng điện năng một cách hợp lý luôn là một yêu cầu cấp thiết vì nó liên quan đến sử dụng nguồn tài nguyên tự nhiên có hạn của con người. Trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy điện tới người sử dụng, không thể tránh khỏi những mất mát năng lượng do bản chất vật lý của các phần tử khi mang điện. Việc đánh giá chính xác trị số tổn thất điện năng là công việc rất khó khăn vì chỉ tính được chính xác khi ta biết được dữ liệu về phụ tải của tất cả các nút trong hệ thống điện.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Lã Văn Út
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Minh
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13267
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page