Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by quanh.bv, May 15, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-5-15_4-20-39.png
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì yêu cầu và nhiệm vụ cung cấp thông tin của kế toán cho các nhà quản lý đòi hỏi ngày càng đa dạng, phong phú và kịp thời, đồng thời để đáp ứng cho hoạt động quản lý và điều hành đạt hiệu quả cao, đặc biệt là quản lý hữu hiệu về mặt kinh tế tài chính. Tổ chức công tác kế toán là một phần quan trọng trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức tốt công tác kế toán phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, có chất lượng đáp ứng các yêu cầu quản lý của các cấp có thẩm quyền. Với việc xây dựng một hệ thống kế toán khoa học, hợp lý, hoạt động hiệu quả sẽ góp phần to lớn trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phú Giang
  • Tác giả: Trần Thị Hân
  • Số trang: 133
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2022
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/12332
  https://drive.google.com/file/d/1AnK3vx-UKV-Bp4ADIXRkfSr47924U9Od
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page