Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Công Tác Văn Phòng Tại Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Trực Thuộc Ủy Ban Nhân Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Jul 21, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tổ Chức Công Tác Văn Phòng Tại Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Trực Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng
  Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã phát huy được vai trò rõ rệt của nó trong những năm qua. Việc thu hút nguồn vốn FDI để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng vốn có của quốc gia là một yêu cầu bức thiết đặt ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Một quốc gia sẽ không thể phát triển, tăng trưởng và khai thác được những tiềm lực sẵn có của mình nếu không có nguồn vốn đầu tư. Nó góp phần làm tăng thêm tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và tài sản vô hình, từ đó góp phần làm tăng năng lực sản xuất của xã hội. Hòa cùng xu thế phát triển và hội nhập, ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng sớm nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thu hút vốn FDI.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thịnh Thành
  • Tác giả: Đào Thị Minh Huyền
  • Số trang: 156
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89141
  https://drive.google.com/uc?id=1DSDD29MqtFR_RxVOL3wMGiTLFMwjW9xK
   

Share This Page