Luận Án Tiến Sĩ Tổ Chức Hoạt Động Marketing Tại Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 19, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tổ Chức Hoạt Động Marketing Tại Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia Việt Nam
  Luận án tổng hợp, phân tích các khái niệm liên quan để đưa ra định nghĩa, đặc điểm, nguyên tắc và nội dung của “tổ chức hoạt động marketing tại các lưu trữ quốc gia”. Đây là cơ sở khoa học để các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam vận dụng trong việc thực hiện hoạt động marketing. - Luận án phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các TTLTQGVN nhằm phát hiện các nhân tố tích cực và các nhân tố tiêu cực phục vụ xây dựng các giải pháp phù hợp. - Luận án nghiên cứu về các sản phẩm và dịch vụ hiện đang được cung cấp tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, cách thức phân phối, chi phí và các hình thức quảng bá đối với các sản phẩm và dịch vụ đó. Bên cạnh đó, luận án đưa ra những bàn luận về tình hình tổ chức hoạt động marketing tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam hiện nay...
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Phụng TS. Vũ Thị Minh Hương
  • Tác giả: Trần Phương Hoa
  • Số trang: 222
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65880
  https://drive.google.com/uc?id=16-4wT7vGgWeOfhi_BqzyH2tWFsWaRph1
   

Share This Page