Luận Án Tiến Sĩ Tổ Chức Kế Toán Quản Trị Tại Các Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by quanh.bv, Oct 23, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-23_8-22-59.png
  Luận án đã hệ thống hóa lý luận và xác lập khung lý luận về nội dung tổ chức kế toán quản trị (KTQT) trong doanh nghiệp sản xuất theo hướng tiếp cận riêng, vừa thể hiện được mối quan hệ với các chức năng quản trị vừa thể hiện được quy trình kế toán từ lập dự toán sản xuất kinh doanh, thu thập và xử lý thông tin thực hiện, phân tích và cung cấp thông tin, với 5 nội dung tổ chức KTQT được xác lập, gồm: (1) tổ chức xây dựng định mức và lập dự toán sản xuất kinh doanh; (2) tổ chức thu thập và xử lý thông tin thực hiện; (3) tổ chức phân tích thông tin KTQT (phục vụ kiểm tra/kiểm soát và đánh giá thành quả, phục vụ ra quyết định); (4) tổ chức cung cấp thông tin KTQT; (5) tổ chức nhân sự và phương tiện thực hiện KTQT. Trong từng nội dung tổ chức KTQT, luận án làm rõ hơn yếu tố con người, phương tiện thay vì chỉ tập trung vào tác nghiệp để làm nổi bật hơn nội hàm “tổ chức”. Đồng thời, luận án hệ thống hóa, phân tích, luận giải và xây dựng mô hình lý thuyết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQT tại các doanh nghiệp sản xuất.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải 2. TS. Nguyễn Tuấn Duy
  • Tác giả: Tô Thị Vân Anh
  • Số trang: 177
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.10&view=41458
  https://drive.google.com/file/d/1o0MMxQlNHQ4YzCECX00-WH-7h8Z_Mwkn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page