Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tư Liệu, Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Cho Các Hoạt Động Trưng Bày

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học & Tư Liệu Học' started by nhandang123, Apr 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  upload_2023-3-9_8-52-12.png
  Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tư Liệu, Tài Liệu Lưu Trữ Phục Vụ Cho Các Hoạt Động Trưng Bày Của Các Bảo Tàng
  Tài liệu lưu trữ là di sản văn hoá, tài sản đặc biệt của quốc gia, chứa đựng những thông tin phong phú, có độ tin cậy cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, lịch sử và các ý nghĩa khác. Tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, được đưa vào bảo quản trong các phòng, kho lưu trữ. Trong đó, công tác lưu trữ có hai nhiệm vụ cơ bản là bảo quản an toàn, lâu dài và phát huy giá trị của tài liệu thông qua công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. Để làm tốt nhiệm vụ trên, các cơ quan lưu trữ cần chủ động giới thiệu, công bố tài liệu lưu trữ để đưa những thông tin giá trị tới các đối tượng có nhu cầu khai thác sử dụng.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS Nguyễn Văn Hàm
  • Tác giả: Phùng Thị Hiền
  • Số trang: 101
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2014
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4464
  https://drive.google.com/file/d/1Wo-mNOxroKWzXAlie2K2eaACFrVOjnv_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 9, 2023

Share This Page