Luận Án Tiến Sĩ Tổ Chức Không Gian Nông Nghiệp Đô Thị Hướng Đến Quy Hoạch Xây Dựng Đô Thị Phát Triển Bền Vững

Discussion in 'Chuyên Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị' started by quanh.bv, Jun 15, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tổ Chức Không Gian Nông Nghiệp Đô Thị Hướng Đến Quy Hoạch Xây Dựng Đô Thị Phát Triển Bền Vững Mang Bản Sắc Địa Phương Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
  Hệ giá trị của nông nghiệp đô thị (NNĐT) cho thấy NNĐT ngày càng trở thành động lực mới để quy hoạch xây dựng đô thị. Vì vậy đầu tư phát triển NNĐT trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay đang trở thành một trong những nhu cầu cấp thiết đối với thế giới và ở Việt Nam. Trong đó vấn đề tổ chức không gian đô thị để tạo điều kiện cho NNĐT hình thành và phát triển đòi hỏi phải đi trước một bước. Chính vì vậy luận án nghiên cứu tổ chức không gian NNĐT hướng đến quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là bước đi tiên phong đối với NNĐT trong hệ thống đô thị Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Phạm Tứ và TS.KTS. Đỗ Phú Hưng
  • Tác giả: Trương Quốc Sử
  • Số trang: 230
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=33223
   

Share This Page