Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý Hồ Sơ, Tài Liệu Lưu Trữ Tại Bệnh Viện K

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Jan 22, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tổ Chức Quản Lý Hồ Sơ, Tài Liệu Lưu Trữ Tại Bệnh Viện K
  Khảo sát về hoạt động của Bệnh viện K (lịch sử hình thành, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức). Khảo sát, thống kê thành phần, khối lượng, nội dung tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Bệnh viện K. Phân tích mục đích, ý nghĩa của việc quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ, sự cần thiết phải tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Bệnh viện K. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K. Đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Bệnh viện K.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Đức Thuận
  • Tác giả: Trần Thị Minh Huệ
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89532
  https://drive.google.com/uc?id=1gzVm0tb474MvgaQdoPtFwmGQ6_bhMf-8
   

Share This Page