Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Dịch Vụ Lưu Trữ Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học & Tư Liệu Học' started by nhandanglv123, Jan 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Dịch Vụ Lưu Trữ Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội
  Tìm hiểu cơ sở lý luận và các quy định của Nhà nước hiện nay về quản lý dịch vụ lưu trữ và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực lưu trữ trong việc hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ và sử dụng dịch vụ lưu trữ. Tìm hiểu về thực trạng tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ của các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý quản lý nhà nước và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực nhằm quản lý hoạt động dịch vụ về lưu trữ trê địa bàn thành phố Hà Nội được thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Đức Thuận
  • Tác giả: Dư Thị Vụ
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93514
  https://drive.google.com/uc?id=1g0ftwNiE3tUOP0FFjgQmL2WVqODGO_Ct
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page