Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Thực Thi Chính Sách Hỗ Trợ Hộ Nghèo Về Nhà Ở Trên Địa Bàn Tỉnh Lạng Sơn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Nov 26, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-26_23-22-56.png
  Nhờ thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ về nhà ở cho nhân dân nói chung và các hộ nghèo nói riêng đã được ban hành và thực thi. Nhờ đó, sau một thời gian nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xoá đói giảm nghèo cũng như xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên tình trạng nghèo vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương, nhiều hộ gia đình.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Núi
  • Tác giả: Lê Tiến Dũng
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF_OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2018
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/12671
  https://drive.google.com/file/d/1YekGA6P9qYg-lVwK8vj5RPmMe62nbHaE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page