Luận Văn Tốt Nghiệp Tổ Chức Và Hoạt Động Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân - Thực Tiễn Tỉnh Bạc Liêu

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Sep 26, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sau hơn hai mươi năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã có những tiến bộ quan trọng. Quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới. Nhiều Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để Nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống pháp luật nước ta vẫn chưa đồng bộ, nhiều quy định của pháp luật vẫn con chồng chéo nhau, thiếu thống nhất, quy định rải rác ở nhiều văn bản, nhiều cơ quan cùng có thẩm quyền dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm, tính khả thi thấp, chậm đi vào cuộc sống
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. Võ Duy Nam
  • Tác giả: Nguyễn Tường Nguyên
  • Số trang: 64
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1jjw26QCT7wvyZNjva4wv7Dkjdip3seCE
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page