Luận Văn Tốt Nghiệp Tổ Chức Và Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Tại UBND Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 9, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-9_10-35-14.png
  Tổ Chức Và Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Tại UBND Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Công tác lưu trữ là một lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước bao gồm những vấn đề về lý luận, thực ti n và pháp chế liên quan tới việc tổ chức khoa học tài liệu, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu cá nhân. Do vậy, công tác lưu trữ không thể thiếu trong hoạt động bộ máy Nhà nước. Chính vì vậy, việc nghiên cứu quá trình xây dựng, phát triển công tác lưu trữ nói chung và tổ chức, quản lý nhà nước về công tác lưu trữ nói riêng là một công việc quan trọng và cần thiết, nhằm có những nhìn nhận đúng đắn, khách quan và xác thực về công tác lưu trữ.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Trần Thị Mai
  • Tác giả: Phùng Thị Kiều Loan
  • Số trang: 81
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2806
  https://nitro.download/view/273CE7A42FDF7D6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page