Luận Án Tiến Sĩ Tội Cướp Tài Sản Dưới Hình Thức Phạm Tội Có Tổ Chức Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Dec 2, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-2_0-4-46.png
  Tội Cướp Tài Sản Dưới Hình Thức Phạm Tội Có Tổ Chức Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh
  Công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và phát triển toàn diện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, gia nhập tổ chức kinh tế thế giới (WTO) đã và đang mang lại những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh những thành tựu đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng kéo theo nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực, trong đó có tình hình tội phạm nói chung, tình hình các tội xâm phạm sở hữu, trong đó có tình hình tội cướp tài sản nói riêng
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Hồ Trọng Ngũ
  • Tác giả: Đoàn Trọng Chỉnh
  • Số trang: 198
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.10&view=41012
  https://drive.google.com/file/d/1ayhL0UNyYnItfSXR8rpI1h01RYxiqC7K
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page