Luận Văn Thạc Sĩ Tội Gây Rối Trật Tự Công Cộng Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Aug 6, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hòa cùng xu thế chuyển biến mạnh mẽ của tình hình kinh tế thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện đất nước. Trong những năm qua, đất nước ta đã thu được những thành tựu đáng kể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục...Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, mặt trái của cơ chế thị trường cũng đã bộc lộ những tiêu cực nhất định, đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn cho Đảng và toàn dân đó chính là vấn đề tội phạm.
  • Luận văn thạc sĩ luật học,
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Nhã
  • Tác giả: Tạ Thị Bích Ngọc
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18860
  https://drive.google.com/uc?id=1IwjAD3wZj_VqH-s1KtZOUAR1POpd5xrW
   

Share This Page