Luận Văn Thạc Sĩ Tội Hiếp Dâm Người Dưới 16 Tuổi Từ Thực Tiễn Tỉnh Hải Dương

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Aug 5, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cùng với việc phát triển kinh tế, trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bảo vệ các quyền trẻ em. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Khắc Hải
  • Tác giả: Đoàn Thị Thúy
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18871
  https://drive.google.com/uc?id=1b2mE8jR95DWx9loGB9Eo0Y1bgW7UFvCd
   

Share This Page