Luận Văn Thạc Sĩ Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by nhandanglv123, Jan 28, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Trong Luật Hình Sự Việt Nam
  Phân tích làm rõ khái niệm chất ma túy, khái niệm và sự cần thiết phải quy định tội mua bán trái phép chất ma túy trong Luật hình sự Việt Nam. Khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Dấu hiệu pháp lý hình sự của tội mua bán trái phép chất ma túy theo Luật hình sự Việt Nam. Đường lối xử lý đối với tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam. So sánh những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 1999 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phân tích về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Hùng
  • Tác giả: La Thị Hằng
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Khoa Luật 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101020
  https://drive.google.com/uc?id=1QSonljrSJJ-SV0mfod18x-B1DJJ-hUIH
   

Share This Page