Luận Văn Thạc Sĩ Tóm Tắt Văn Bản Sử Dụng Các Kỹ Thuật Trong Deep Learning

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by kimcuong230797, Aug 22, 2019.

 1. [​IMG]
  Ngày nay, con người đang bước vào kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta phải đối mặt với lượng thông tin khổng lồ trên mạng Internet. Do đó nhu cầu tóm tắt thông tin đối với mỗi văn bản là vô cùng cấp thiết. Tóm tắt văn bản là phương pháp rút gọn lại một lượng lớn các thông tin thành một bản tóm tắt ngắn gọn bởi sự lựa chọn những thông tin quan trọng và bỏ qua các thông tin dư thừa. Thông thường tóm tắt văn bản có thể chia thành tóm tắt trích chọn (extractive summarization) và tóm tắt tóm lược (abstractive summarization). Tóm tắt trích chọn đưa ra sự tóm tắt bằng việc chọn một tập các câu trong văn bản ban đầu. Ngược lại, tóm tắt tóm lược đưa ra thông tin được thể hiện lại theo một cách khác.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài
  • Tác giả: Đoàn Xuân Dũng
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 2018
  Link Download
  http://lib.uet.vnu.edu.vn/handle/123456789/956
  https://drive.google.com/uc?id=1ndtCQrLQ5VCF_QtXMZEMIrBWthvg-65d
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 22, 2019

Share This Page