Luận Văn Thạc Sĩ Tôn Giáo Và Công Tác Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Tôn Giáo Ở Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Discussion in 'Chuyên Ngành Tôn Giáo Học' started by kimcuong230797, Nov 28, 2019.

 1. [​IMG]
  Tôn Giáo Và Công Tác Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Tôn Giáo Ở Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Hiện Nay
  Tôn giáo không chỉ là một hình thái ý thức xã hội mà còn là một thực thể xã hội, ra đời và phát triển từ hàng nghìn năm nay. Từ khi ra đời, tôn giáo đã trải qua những thăng trầm và không ngừng biến đổi theo sự biến đổi của tồn tại xã hội, nhưng chung nhất, nó luôn là một nhu cầu tinh thần của đa số nhân loại. Trong quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo có sức ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đến tập quán của nhiều quốc gia, của các tộc người trong một quốc gia, theo cả hai chiều kích tích cực và tiêu cực.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Tôn giáo học
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Thanh Hằng
  • Tác giả: Đinh Đức Cường
  • Số trang: 91
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18044
  https://drive.google.com/uc?id=1-KSrgJyOX5Czr_NNZA_BwiaRjmY1G6p_
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Nov 28, 2019

Share This Page