Luận Án Tiến Sĩ Tổng Hợp Các Hạt Nano Trên Cơ Sở B-Cyclodextrin Và B-Cyclodextrin Biến Tính Làm Chất Mang Thuốc

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Hữu Cơ' started by quanh.bv, Jul 11, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-11_1-7-12.png
  Tổng Hợp Các Hạt Nano Trên Cơ Sở B-Cyclodextrin Và B-Cyclodextrin Biến Tính Làm Chất Mang Thuốc Điều Trị Ung Thư
  1- Các dẫn xuất amine của β-CD bao gồm CD-NH2, TMACD, HMACD được tổng hợp bằng kỹ thuật chiếu xạ vi sóng đã cho phép rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao hiệu suất so với các quy trình nhiệt
  2- Lần đầu tiên một nhóm vật liệu nano trên cơ sở b‑CD và b‑CD biến tính được tổng hợp và áp dụng thành công cho mục đích phân phối thuốc trị ung thư 5-FU. Kết quả từ đề tài sẽ bổ sung thêm những kiến thức cho lĩnh vực vật liệu nano dẫn truyền thuốc.
  3- Kết quả nghiên cứu về các điều kiện tạo ra hệ nano vàng lai ghép với dẫn xuất của β-CD và tính chất đặc trưng của chúng sẽ góp phần phát triển các vật liệu nano kim loại lai ghép ứng dụng trong lĩnh vực y dược.
  4 - Động học các quá trình giải phóng 5-FU từ các hệ nano cung cấp dữ liệu cho các nghiên cứu tiếp theo về vật liệu nano phân phối thuốc dựa trên CD và dẫn xuất của CD.
  5 - Kết quả nghiên cứu khả năng gây độc tế bào cho thấy sự an toàn và tiềm năng cao của việc sử dụng các vật liệu nano trên cơ sở β-CD và β-CD biến tính như một hệ thống phân phối thuốc chống ung thư với hoạt tính chống tăng sinh cao đối với tế bào MCF-7 và ảnh hưởng không đáng kể đến các tế bào khỏe mạnh bình thường.
  • Luận án tiến sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hóa hữu cơ
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Chí Hiền, GS.TSKH. Nguyễn Công Hào
  • Tác giả: Nguyễn Cao Hiền
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2023
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=42147
  https://drive.google.com/file/d/1A2-pmM7AMyywz8anksS7pHYTZVoEWD8O
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page