Luận Văn Thạc Sĩ Tổng Hợp Đặc Trưng Vật Liệu Xúc Tác Quang Trên Cơ Sở Tio2 Biến Tính Để Xử Lý Phẩm Màu Hữu Cơ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by nhandanglv123, Apr 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tổng Hợp Đặc Trưng Vật Liệu Xúc Tác Quang Trên Cơ Sở Tio2 Biến Tính Để Xử Lý Phẩm Màu Hữu Cơ
  Đề tài nghiên cứu tìm các điều kiện tối ưu để tổng hợp, đặc trưng vật liệu xúc tác quang trên cơ sở TiO2 biến tính để xử lý phẩm màu hữu cơ, chúng tôi thu được kết quả như sau: * Đối với xúc tác quang Fe-TiO2: - Đã biến tính thành công vật liệu TiO2 bằng Fe với hàm lượng thay đổi 5%, 8%, 10%, 15% bằng phương pháp hấp phụ. - Fe(III) hấp phụ trên bề mặt TiO2 làm tăng quá trình hình thành pha rutile và không làm tăng hiệu quả xúc tác của TiO2 anatase... * Đối với xúc tác quang CuO/TiO2: - Đã biến tính xúc tác quang TiO2 bằng CuO với hàm lượng thay đổi 2, 5, 10, 15 và 20% bằng phương pháp tẩm. - Đã xác định một số đặc trưng cấu trúc và hình thái xúc tác bằng các phương pháp vật lý có độ tin cậy cao: XRD, SEM, UV-Vis...
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hóa dầu
  • Người hướng dẫn: TS. Đặng Văn Đoàn PGS. TS. Lê Thanh Sơn
  • Tác giả: Phan Thị Thu Hằng
  • Số trang: 79
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65656
  https://drive.google.com/uc?id=1StSNPIE_A2sRp91g3ad0WRFcRYzeYzRC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page