Luận Văn Thạc Sĩ Tổng Hợp, Nghiên Cứu Khả Năng Tạo Phức Của Phối Tử Bazơ Schiff Ba Càng Chứa PAH

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Vô Cơ' started by nhandang123, Jul 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Tổng Hợp, Nghiên Cứu Khả Năng Tạo Phức Của Phối Tử Bazơ Schiff Ba Càng Chứa PAH
  Hiện nay, việc nghiên cứu phức chất của hiđrocacbon đa vòng thơm (PAH) đã và đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới, có nhiều đề tài nghiên cứu về thành phần, kiểu phối trí và cấu trúc. Phức chất của PAH có khả năng phát quang, hấp thụ ánh sáng trong vùng nhìn thấy. Trong phức chất, các phối tử là dẫn xuất của PAH có đặc điểm và ứng dụng nổi bật của các PAH. Đặc biệt, các phối tử bazơ schiff và dẫn xuất bazơ schiff nhiều càng chứa các tâm phối trí như : N, O, S, P… có khả năng tạo phức đa dạng với kim loại chuyển tiếp. Pyren là một trong những hợp chất PAH điển Hình, thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà khoa học bởi tính chất quang lý đặc biêt. Pyren ở dạng tự do phát ánh sáng huỳnh quang tương đối mạnh ở bước sóng gần 400 nm, tuy nhiên nó phát lân quang với hiệu suất lượng tử rất thấp ở bước sóng gần 600 nm. Đặc biêt, khi pyren tồn tại ở dạng dung dịch với nồng độ cao, nó có khả năng phát xạ excimer.
  • Luận văn thạc sĩ Khoa học
  • Chuyên ngành Hóa vô cơ
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Trọng Uyển, TS. Nguyễn Minh Hải
  • Tác giả: Trần Thị Tâm Thu
  • Số trang: 71
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066929
  https://drive.google.com/uc?id=1nxVYC-2CVs1AYTOUG-FKG_HMuP934Xcd
   
  Last edited by a moderator: Dec 20, 2019

Share This Page