Luận Văn Thạc Sĩ Tổng Hợp Và Đặc Trưng Vật Liệu Cacbon Có Cấu Trúc Lớp Bằng Cách Sử Dụng Khoáng Sét Di Linh

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Hữu Cơ' started by nhandang123, Dec 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Tổng Hợp Và Đặc Trưng Vật Liệu Cacbon Có Cấu Trúc Lớp Bằng Cách Sử Dụng Khoáng Sét Di Linh Làm Chất Tạo Khung
  Tổng quan về sét; ứng dụng của sét biến tính làm vật liệu chế tạo cacbon mao quản. Tiến hành thực nghiệm: Tổng hợp sét làm chất định trúc; Điều chế vật liệu cacbon mao quản trật tự; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu; Ứng dụng vật liệu cacbon tổng hợp làm chất mang xúc tác oxi hóa stiren. Kết quả đạt được: Đã xử lý và biến tính sét Di Linh làm chất tạo cấu trúc cho quá trình tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trật tự; Đã nghiên cứu đặc trưng của các mẫu sét biến tính bằng CTAB và tìm được điều kiện thích hợp (nhiệt độ, dung môi, thời gian…) để điều chế sét hữu cơ; Đã tổng hợp thành công 3 mẫu cacbon từ glucozơ bằng cách sử dụng khoáng sét Di Linh làm chất tạo cấu trúc; Các mẫu cacbon thu được có diện tích bề mặt riêng lớn (80-275 m2/g), cấu trúc lớp cacbon tùy thuộc vào bản chất và cấu tạo của mẫu sét biến tính mà cho ra các mẫu cacbon có cấu trúc khác nhau; Đã tiến hành tẩm 5% CoO/vật liệu cacbon và 5% CoO/than hoạt tính ở cùng điều kiện và ứng dụng làm xúc tác oxi hóa stiren ở nhiệt độ thấp.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hóa hữu cơ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tiến Thảo
  • Tác giả: Hà Tiến Dũng
  • Số trang: 72
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023255
  https://drive.google.com/uc?id=10-SfoCdpTV0oqqC8eW5KGxGiiihiF2Ov
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 26, 2019

Share This Page