Luận Án Tiến Sĩ Tổng Hợp Và Đánh Giá Tác Dụng Sinh Học Các Dẫn Xuất Của Indirubin

Discussion in 'Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Mar 2, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-2_4-8-42.png
  Bản luận án của NCS có những đóng góp mới sau:
  1. Đã tổng hợp được 52 chất mới là dẫn xuất của indirubin gồm:
  - 9 chất mới 42a-42i là tổ hợp của indirubin-3'-oxime với các hợp chất 1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-thiadiazole, 6-mercaptopurin qua liên kết trimethylen ở vị trí 3'-oxime;
  - 9 chất mới 43a-43i là tổ hợp của indirubin-3'-oxime với các hợp chất 1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-thiadiazole, 6-mercaptopurin qua liên kết 2-ol-1,3-propylen ở vị trí 3'-oxime;
  - 8 chất mới 45a-45i là tổ hợp của indirubin với các hợp chất 1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-thiadiazole, 6-mercaptopurin qua liên kết 2-ol-1,3-propylen ở vị trí N-1;
  - 11 chất mới 53a-53l là tổ hợp của indirubin-3'-oxime với các hợp chất hydroxychalcone qua liên kết methylen 1,2,3-triazole ở vị trí 3'-oxime;
  - 11 chất mới 56a-56l là tổ hợp của indirubin-3ʹ-oxime với các hợp chất hydroxychalcone qua liên kết methylen 1,2,3-triazole ở vị trí N-1;
  - 4 chất mới 56m-56p là tổ hợp của indirubin-3ʹ-oxime với các hợp chất amine qua liên kết methylen 1,2,3-triazole ở vị trí N-1.
  • Luận án tiến sĩ Hóa học
  • Chuyên ngành Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Văn Chính, TS. Tô Đạo Cường
  • Tác giả: Nguyễn Trọng Dân
  • Số trang: 302
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=38828
  https://nitro.download/view/0A040694CBCB506
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page