Luận Án Tiến Sĩ Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Ketone A,B- Không No Có Cấu Trúc Tương Tự

Discussion in 'Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Dec 23, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Ketone A,B- Không No Có Cấu Trúc Tương Tự Trong Thiên Nhiên
  Nghiên cứu, tìm kiếm các chất mới có hoạt tính sinh học có sử dụng các hợp chất thiên nhiên làm chất dẫn đường nhằm thiết kế, tổng hợp các chất có thể sử dụng làm thuốc hay trong thiết kế thuốc luôn là một mục tiêu quan trọng của các nhà khoa học.
  Trong hóa học các hợp chất thiên nhiên và hóa dược, các hợp chất ketone α,βkhông no được phát hiện rất sớm và dường như có mặt trong hầu hết các lớp chất quan trọng của thiên nhiên như alkaloid, terpene, sesquiterpen, triterpenoid, chalcone và flavone như daphnipaxianines trong cây Daphliphyllum paxianum, myrtenal từ loài Citrus reticulata, zerumbone của Zingiber zerumbet, licorisoflavane A, quercetin, kaemferol trong cây Morus alba L. hay isoliquirigenin từ cây Glycyrrhiza glabra và đặc biệt là curcumin từ loài Curcuma longa L., ngay cả chuỗi DNA của cơ thể sống cũng được tạo thành từ các hợp chất chứa nhóm ketone α,βkhông no là thymine và uracil.
  • Luận án tiến sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hoá học các Hợp chất Thiên nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Lưu Văn Chính, PGS. TS Phan Văn Kiệm
  • Tác giả: Lê Phong
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=27786
  https://drive.google.com/uc?id=1BpIgOHPrNGk6VVrerz2hepm5K_uDqNuE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 18, 2019

Share This Page