Luận Văn Thạc Sĩ Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Hoạt Tính Xúc Tác Của Oxit Hỗn Hợp CeO2 - FeO3 Cho Phản Ứng Oxi Hóa Toluen

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by nhandang123, Dec 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Hoạt Tính Xúc Tác Của Oxit Hỗn Hợp CeO2 - FeO3 Cho Phản Ứng Oxi Hóa Toluen
  Tổng quan về tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hỗn hợp cho CeO2-Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa Toluen: Các quy định đối với việc kiểm soát quá trình phát thải các hợp chất Hữu cơ dễ bay hơi, các phương pháp kiểm soát các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hiện nay, phân tích, lựa chọn kỹ thuật xử lý, Xúc tác trong phương pháp oxi hóa xúc tác VOCs. Tiến hành các phương pháp thực nghiệm: Tổng hợp xúc tác và nghiên cứu hoạt tính xúc tác; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Đưa ra các kết quả và đánh giá các kết quả đạt được.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình
  • Tác giả: Phạm Tùng Sơn
  • Số trang: 66
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023309
  https://drive.google.com/uc?id=1yzD4a5SsQM3hWlozEnLbGlmVm2lA014r
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 17, 2019

Share This Page