Luận Văn Thạc Sĩ Topic Modeling And Its Applications

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin' started by quanh.bv, Jul 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Topic Modeling has been being an attractive research direction in Artificial Intelligence. Many important applications of Topic Modeling have been reported including automatically indexing the documents of a given corpus, finding topical communities from collections of scientific papers, supporting spam filtering task, revealing the development of Science over years, discovering hot and cold topics in the research community, discovering different groups with their corresponding roles only by using text corpora, explaining statistically the inference process in human memory
  Mô hình hóa chủ đề (Topic Modeling) đã và đang là một hướng nghiên cứu hấp dẫn và sôi động trong cộng đồng Trí tuệ nhân tạo. Rất nhiều các ứng dụng quan trọng của nó đã được phát hiện, chẳng hạn như tự động đánh chỉ mục kho dữ liệu, trợ giúp lọc spam, trực quan hóa sự phát triển của khoa học trong nhiều năm, phát hiện các chủ đề nghiên cứu sôi động, phát hiện các thực thể trong thế giới thực và vai trò của chúng từ các kho dữ liệu văn bản, giải thích quá trình học của con người.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Tú Bảo
  • Tác giả: Thân Quang Khoát
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13372
   

Share This Page