Luận Văn Thạc Sĩ Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Ô Tô FDI Tại Việt Nam-Thực Trạng Và Giải Pháp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_2-0-58.png
  Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ôtô FDI nói riêng, luận văn tập trung phân tích thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ôtô FDI, thông qua khảo sát tại ba công ty: Công ty ôtô Toyota Việt Nam, Công ty Ford Việt Nam, Công ty liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam, từ đó đánh giá mối liên hệ chặt chẽ giữa các hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ôtô FDI tại Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp, tạo dựng văn hóa, hình ảnh, uy tín cho doanh nghiệp, tác động tới Chính phủ có những chính sách phù hợp phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, giúp doanh nghiệp và xã hội Việt Nam cùng phát triển bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Lợi
  • Tác giả: Dương Ngọc Hoa
  • Số trang: 151
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/789
  https://drive.google.com/uc?id=1E6ahzJNUhIUWF8Zo0EWgyat9JdRJYylI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page