Luận Án Tiến Sĩ Tranh Khắc Gỗ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề tài nghiên cứu chuyên sâu về tranh khắc gỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2015, có thể đúc rút lại một số luận điểm mới như sau: Một là, NCS vận dụng tốt lý thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa, đồng thời kết hợp nghiên cứu theo hướng lý thuyết vùng văn hóa để làm cơ sở cho việc xác định hướng nghiên cứu lý luận nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong luận án này. Tranh khắc gỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986-2015 mang những đặc trưng chung về tranh khắc gỗ Việt Nam. Đó là sự kết nối các giá trị nghệ thuật tranh khắc gỗ truyền thống với nghệ thuật đương đại theo một xu hướng riêng do loại hình chất liệu chi phối; Hai là, các yếu tố địa văn hóa, kinh tế, chính trị và môi trường đào tạo đã tác động trực tiếp đến chủ thể sáng tạo, đồng thời xuất hiện nhiều khuynh hướng sáng tác nhưng khuynh hướng tả thực in đậm trong tranh khắc gỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986-2015.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Xuân Tiên
  • Tác giả: Đoàn Minh Ngọc
  • Số trang: 228
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33256
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page